Филтрация

Басейни

Филтрация на басейна /механично очистване на водата/

За да изпитвате удоволствие от вашия басейн не бива да забравяте за неговото поддържане – водата трябва винаги да бъде чиста, прозрачна и обеззаразена. Прозрачността се осигурява чрез механично очистване, а чистата и обеззаразена вода – чрез химическа обработка.
Чрез механичното очистване се отстраняват неразтворимите замърсители (листа, косми, мазнини, пясък и др.). Най-малко 50% от водата, подавана във филтриращата система трябва да идва от повърхността, тъй като тя е най-силно замърсена. Засмукването на повърхностния слой става с помощта на скимери и преливни канали.
Филтрацията на водата със скимери се препоръчва за фамилни, ненатоварени басейни.
Алтернатива на скимерите са преливните канали. Те са препоръчителни и дори задължителни за басейни с площ над 200 m².
За фамилните басейни дебита на филтриращата система се избира така, че цялото количество вода да премине през филтъра за около шест часа.
При обществените басейни времето за пречистване на водата трябва да е около четири часа, а за детските около два часа.
Когато се използват пясъчни филтри, много важна е скоростта на филтрация. За фамилните басейни оптималната скорост е 50m³/h/m², т.е.50 m³ вода преминават за един час през един квадратен метър пясък.
Скоростта на филтрация за обществените басейни е 30m³/h/m², а за детските 20m³/h/m².
Циркулацията на водата се осигурява от елементите за залагане в бетона, а основната роля в механичното очистване играят водната помпа и филтъра.

Скимери

Водата от басейна се засмуква от скимера, преминава през помпата за филтрация и се подава за механично очистване във филтъра. Скимерите филтрират най-големите боклуци и кошничките им трябва редовно да се почистват, за да не се затормозява доброто функциониране на филтрацията. В кошничките се поставят препаратите за дезинфекция на водата.

Сифони

Освен за източване на басейна те играят основна роля при филтрацията на водата. Водата от дъното на басейна, както и при скимерите, се подава към филтъра за механично очистване.

Дюзи

Чрез дюзите се подава филтрираната и чиста вода в басейна.

Извод за метла

В извода за метла се поставя единия край на гъвкавия маркуч. В другият край на маркуча се поставя дъночистачката. По този начин при пусната филтрация се почиства дъното на басейна.

ВОДНИ ПОМПИ

Басейнът много прилича на жив организъм – водната помпа е неговото сърце, което осигурява циркулацията на водата, и заедно с останалите елементи на филтриращата система се грижи водата да бъде чиста, прозрачна, здравословна и гальовна. Водната помпа засмуква водата от басейна и създава налягане в хидравличната система, за да може водата да преодолее съпротивлението на филтъра и останалите елементи на тръбната разводка на басейна. Характеристиките на помпата определят дебита на филтрацията.

 ФИЛТРИ

Основната задача на филтъра е да “задържа” неразтворимите органични и неорганични замърсители на водата в басейна и да я подготви за дезинфекция. Най-често се използват пясъчни, диатомитни, патронни (картушни) филтри.
При пясъчните филтри водата се пречиства като преминава през няколко фракции пясък и се връща отново в басейна. Те са най-често използваните, като различните режими на работа се избират с помощта на многопозиционен разпределителен кран.

Патронни филтри

Те са от пореста материя, която най-често е на текстилна основа.

Диатомни филтри

В диатомитните филтри вместо пясък се ползва пълнеж от диатомит – пореста скала. Този тип филтри задържат частици с много малки размери – хилядни от милиметъра.