Третиране

Басейни

Третиране

Общоприетото схващане, че бистрата и прозрачна вода е „здравословна” не е точно. Водата е бистра и прозрачна в резултата на доброто филтриране, но в нея може да се съдържат във висока концентрация патогенни микроорганизми, бактерии, вируси, гъбички и др., които я правят опасна за къпещите се. Традиционните филтри не само че не са преграда за тях, но дори са благоприятна среда за развитието им с наличието на обилна разлагаща се органична материя във филтъра. (Това е още един аргумент за регулярното почистване на филтриращия елемент.) Дезинфекцията на водата в басейна и поддържането на химическото равновесие са фината й обработка, осъществявана с помощта на химични препарати.

ПРОДУКТИ ЗА ХИМИЧЕСКО ТРЕТИРАНЕ ВОДАТА В БАСЕЙНА

АКВАМИНУС (Aquaminus).

Препарат за понижаване на рН
Опаковка от 2 кг
Производител: Procopi, France
Намалява стойността на рН на водата във вашия басейн.
Употреба: За понижаване на рН с 0.1 са необходими 100 г от препарата за 10 м³.

АКВАПЛЮС (Aquaplus).

Препарат за повишаване на рН
Опаковка от 2 кг
Производител: Procopi, France
Повишава стойността на рН водата във вашия басейн.
Употреба: За повишаване на рН с 0.1 са необходими 100 г от препарата за 10 м³.

АКВАШОК 20 (Aquachoc 20)

Опаковка от 1 кг, с таблети по 20 г
Производител: Procopi, France
Предназначен за бърза дезинфекция на водата.
Употреба: Аквашок (хлор шок) се използва за хлориране на
водата: 5 таблетки на 10 м³ вода.
При мътна вода: 10 таблетки на 10 м³ вода.
При водорасли: 10 таблетки + 0.3 л алгицид на 10 м³ вода.

АКВАФЛОК (Aquafloc)

Опаковка от 1 л
Производител: Procopi, France
Аквафлок е избистрящ препарат, който създава по-едри флокулирани частици от обикновените.
Употреба: 1 л Аквафлок за 50 м³ вода. 12 – 14 ч. след
прилагането на препарат реакцията ще създаде сива утайка,
която пада на дъното на басейна.

АКВАПУР (Aquapur)

Опаковка от 1 л и 3 л
Производител: Procopi, France
Леко пенещ се алгицид, с превантивно действие, който предотвратява образуването на водорасли или разрушава образуваните водорасли във водата на басейна.
Употреба: Шоково третиране: при пълненето на басейна с вода-
2 до 3 л на 100 м³ вода.
Седмично третиране: 0,5 л на 100 м³ вода.

ПУРАКВА (Puraqua)

Опаковка от 1 и 5 л
Производител: Procopi, France
Многофункционален продукт: действие като АЛГЕЦИД – разрушава и затруднява действието на микроводорасли; действие като БАКТЕРИЦИД – унищожава всички бактерии среща- ни в басейните.
Употреба: Преди напълване на басейна с вода 2 л Puraqua се разтварят в 100 л вода и се обливат стените на басейна; Първоначална обработка: 1.5 л на 100 м³ вода; Поддържане на басейна: 0.5 л на 100 м³ вода седмично.

ПЮИСАНС 4 (Puissance 4)

Опаковка от 5 кг
Производител: Procopi, France
Един единствен продукт – 4 действия: – хлорен елемент, който осигурява дезинфекцията; – мощен флокулант с продължителен ефект; – алгицид с продължително действие; – стабилизант. Препаратът е достатъчен сам по себе си и не е необходимо да се извършва друга операция, освен настройката на рН, което е специфично за всеки басейн. Употреба: Да се използва след шоково третиране на водата в басейна. Таблети по 200 г. Бавно разтваряне. 4 таблети за 100 м³ вода за 7-10 дни при 22°С.

ЛИНИЯ ВОДА-ВЪЗДУХ (Aqualigne)

Опаковка от 1 л
Производител: Procopi, France
Препарат за почистване водната линия на басейна. Препаратът е в 2 разновидности: за твърда вода и за мека вода.
Употреба: Да се понижи нивото на водата с няколко сантиметра. Препаратът се излива върху гъба, с която се търка замърсената повърхност.

АКВАКАЛ (Aquacal)

Опаковка от 1 и 3 л
Производител: Procopi, France
Предотвратява калциевите отлагания в твърда вода, дори и ако е затоплена. Подходящ за всички видове облицовки и всички видове дезинфектанти. Аквакал се препоръчва за води с твърдост по-висока от 20°F Употреба: За предпочитане е басейнът да се обработи при пускането му в действие, за да се повиши рандемана на дезинфекциращите продукти. Необходимо количество за начало на сезона: -0.25 л за 10 м³ при твърдост по-ниска от 40°F -0.30 л за 10 м³ при твърдост между 40° – 50°F Препаратът се излива пред дюзи при включена филтрация. По време на сезона да се добавя от препарата в зависимост от количеството на вода, с която се допълва басейна.

ПЮРИВЕР (Puriver)

Опаковка от 3 или 5 л
Производител: Procopi, France
Препарат за зазимяване на басейни. Пюривер предпазва от развитие на водорасли и образуване на калциеви отлагания по стените през зимата. Улеснява почистването на басейна през пролетта. Употреба: Да се излее препаратът директно в басейна след сезона на къпане. В зависимост от твърдостта на водата да се добави: -3 до 5 л/100 м³ – при твърдост < 35°F -5 до 7 л/100 м³ – при твърдост > 35°F

АКВАФИЛТЪР (Aquafiltre)

Опаковка от 1 л
Производител: Procopi, France
За почистване на пясъчния филтър, за да се освободи от калциеви отлагания. Употреба: 1.Пясъчен филтър. Да се вкара директно във филтъра или чрез предфилтъра необходимото количество от препарата:
Размер на филтъра 4-6 м³/ч 7-10 м³/ч 11-15 м³/ч,
Доза 2 л 3 л 5 л
Да се остави препаратът да подейства в продължение на 24 часа, а след това да се извърши измиване на филтъра с вода.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФИЛТРИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ХИМИЧЕСКИ ПРЕПАРАТИ /ДО 75%/

AQUAKLEAR

Поставя се на тръбите за циркулация на водата между помпата и филтъра. Излъчва електронен сигнал, който служи за разпръскване на хлорамините и така се освобождава свободен хлор. Уредът е предназначен да се използва като коагулант. Намалява нуждата от хлор, третира водораслите и предотвратява образуването на варовик.

NATURE 2

Допълнителен минерален филтър на фирма Zodiac. Намалява до 80% количеството на използваните химически продукти за обработка на водата. Поддържа качествата на водата при аварийни ситуации. Работата на Nature2 е да почиства водата чрез разграждане на бактериите и водораслите и да избистря водата. Минералите, използвани във филтъра са абсолютно безвредни за здравето на хората. Nature2 може да се използва само с препарати на хлорна основа. Удобството на филтъра е, че винаги може да се премине на стандартното третиране с хлор. Не се изисква електрически източник и допълнителни приспособления.