Първи Стъпки

Басейни

Първи Стъпки

За да си построите басейн трябва да си отговорите на много въпроси като например:разположение, вписване в заобикалящата го среда, какъв тип да бъде, форма, размери и т.н.

Ето някои насоки за разсъждения, които могат да ви бъдат полезни:

Здравина на терена

Басейнът не трябва да лежи върху пресни насипи. Наличието на плитки скали значително ще затрудни изграждането на коритото му. Трудности биха създали и налични подпочвени води. Трябва да се избягва близостта на септични ями, канализационни тръби, силови електрически кабели и др.

Огряване на водата и плажа от слънцето

Оптималното разположение от тази гледна точка е особено важно за прохладните региони. Трябва да се избегне възможното засенчване от дървета и постройки.

Защитеното от вятър месторазположение на басейна е предпоставка за комфорта на къпещите се.

Дискретна атмосфера
Мястото, където ще прекарате свободното си време в тишина и уют и по възможност ще избегнете близостта на любопитни съседи, на интензивен автомобилен трафик и др.

Растителност

Падащите от дърветата листа замърсяват водата и плажа и задържат влагата. Близостта на растителни видове с разклонена коренова система е заплаха за здравината на бетоновото корито на басейна.

Басейнът трябва да се вписва хармонично в пространството – разположението му зависи от неговата форма и от близките постройки.
Изборът на формата на басейна е въпрос на вкус, но трябва да е съобразен с неговата функционалност, с архитектурата на къщата и стила на оформлението на околното пространство. Предпочитани пропорции на размерите на басейна са 1:2. Правоъгълната форма е класическа, подходяща е за спортни цели и на практика се вписва във всеки двор. Свободните раздвижени форми могат да бъдат изява на оригинален вкус и естетически изисквания. Няма норми за дълбочината на басейна, но световната практика е наложила някои оптимални дълбочини като при наклонено дъно тя може да се променя от 1.20 м до 1.50/1.80 м, а при хоризонтално дъно обикновено е до 1.50 м.
Конструкциите на басейните могат да бъдат класирани по много показатели, но естествено се открояват монолитни, сглобяеми и надуваеми басейни.

Изграждане и дизайн на външни басейни
Дизайн на външен басейн