Проблеми – Решения

Басейни

Проблеми – Решения

Сивон-С се грижи за клиентите си и след изграждането и пускането в експлоатация на басейна. Ние предлагаме:

Абонаментна поддръжка, която включва ежеседмично почистване на басейна, химическа обработка на водата, следене състоянието на инсталациите и съоръженията, зазимяване и раззимяване на вашия басейн

Гаранционно и следгаранционно обслужване

ОСНОВНИ АНОМАЛИИ ПРИ ОБРАБОТКА НА ВОДАТА

1.Има зелени следи по ъглите и на други места по басейна

Водата е зеленикава
Стените са хлъзгави

Причина

Отстраняване

Бързо размножаване на зелени водорасли.

Това се случва обикновено при висока температура на въздуха, недостатъчно количество препарати за поддръжка на водата, буреносно време.

Направете проверка на pH и го корегирайте до достигане на необходимото ниво. Направете шоково третиране на водата с алгицид. Почистете позеленените участъци. Поставете флокулант и филтрирайте непрекъснато.

Внимание: По време на филтрацията следете манометъра на филтъра и редовно почиствайте кошничката на предфилтъра на помпата.

2.Мътна неоцветена вода

Причина

Отстраняване

При дефект във филтъра (недобра филтрация), неефикастни дезинфектанти или излишък на стабилизатори.

Добре ли е оразмерен филтърът? Проверете реалния дебит на филтъра.

Проверете състоянието на пясъка или филтриращия елемент. При карбонизиране на пясъка – направете регенерация с киселина.

Поставете флокуланти и увеличете честотата на почистването на филтъра.

Подновете дезинфектантите и увеличете дозите.

3.Белезникава вода

Причина

Отстраняване

Увеличено съдържание на варовик. По-високо ниво на pH – над 7.8.

Регулирайте нивото на pH в границите от 7.2 до 7.6.

Излишък на флокулант и при по-ниско от 7.4 pH.

Добавете омекотител във водата.

Излишък от мехурчета въздух около дюзите за подаване на филтрираната вода.

Спрете филтрацията на водата за една нощ и след това почистете дъното на басейна.

Засмукване на въздух в инсталацията за филтриране.

Потърсете водни течове или сълзене при спиране на филтъра.

4.Водата дразни кожата и очите, има неприятна миризма

Причина

Отстраняване

Повишено съдържание на полуразложени продукти (хлорамини).

Регулирайте нивото на pH в границите от 7.2 до 7.6 със съответните препарати.

Нерегулирано ниво на pH – водата е или твърде кисела или твърде алкална.

Добавете необходимото количество дезинфектанти. Проверете филтъра.

5.Препаратите за обработка на водата се разтварят много бързо

Причина

Отстраняване

Басейнът е много замърсен и филтърът е неефективен, Температурата на водата е много висока.

Добавете малко количество от препаратите за поддържане на водата – според указанията на етикетите.

6. Нивото на pH e нестабилно и винаги високо

Причина

Отстраняване

Недостиг на препарат за понижаване на pH.

Добавете от препарата за повишаване на киселинноста. При необходимост сменете продукта за обработка.

7. Водата е оцветена, но бистра:

Кафява
Зелена

Причина

Отстраняване

Наличие на метални соли.
– желязо или магнезий
– мед

Регулирайте нивото на pH в границите от 7.2 до 7.6. Направете шоково хлориране. Добавете флокулант. Оставете продуктите да действат около 8 часа. Очистете утайките с дъночистачката, като изхвърляте водата направо в канализацията.

ЗАБЕЛЕЖКА : ФЛОКУЛАНТ СЕ ПОЛЗВА САМО ПРИ ПЯСЪЧНИ ФИЛТРИ.

ДЕФЕКТИ НА ВОДНАТА ПОМПА

1.Повреда в електродвигателя. При подаване на напрежение не работи

Причина

Отстраняване

Недостатъчно напрежение.

Проверете напрежението.

Незатегнати клеми.

Стегнете клемите.

Дефектен кондензатор.

Сменете кондензатора.

2.Двигателят се върти, но шумно

Причина

Отстраняване

Перките на вентилатора стържат.

Капакът е деформиран.

Дефектен лагер на оста на мотора.

Сменете лагерите.

Камъче в турбинната камера.

Свалете предният капак преди да почистите турбината.

Турбината е затегната или е разхлабена.

Сменете турбината и ротационната връзка.

Лошо центрована помпа.

Да се оправи фиксирането на цикъла.

3.Намален или липсващ дебит

Причина

Отстраняване

Въздух в камерата на предфилтъра.

Отстранете въздуха, отворете капака на предфилтъра или съединението на изхода на помпата според изпълнението на инсталацията.

Засмукване на въздух в инсталацията (чува се свистене).

Задължителен е възвратен клапан, проверете за засмукване на въздух.

Турбината е дефектна, разхлабена, запушена или износена.

Свалете предният капак преди да почистите турбината.

Турбината е затегната или е разхлабена.

Да се почисти турбината.

Ниско ниво на водата. Засмуква се въздух през скимерите.

Повишете нивото на водата в басейна.

Запушен предфилтър.

Почистете предфилтъра.

Затворени кранове в инсталацията за напълване на басейна.

Отворете крановете според инструкцията за експлоатация.

Замърсен пясък или патрон на филтъра, манометърът отчита 1.5 – 2.0 атмосфери.

Промийте и изплакнете пясъка във филтъра или почистете патрона.

Турбината се върти в обратна посока (при трифазен двигател).

Разменете местата на проводниците в разпределителната кутия.

4.Двигателят изключва

Причина

Отстраняване

Блокирала турбина.

Разблокирайте турбината.

Бобините са свързани на маса.

Проверете бобините.

5.Двигателят пуши

Причина

Отстраняване

Помпата е блокирала.

Потърсете причината за блокировката, проверете прекъсвача и терморелето.