Влагоуловители

Басейни

Влагоуловители

Влагоуловителите се използват за вътрешни басейни – улавят влагата в помещението. Моделите, които предлагаме са безшумни.
Осигуряват автоматично поддържане на зададената от потребителя влажност. Имат специален резервоар за събиране на кондензираната влага /5л./ или възможно извеждане на водата към канал
посредством дренажна тръбичка.
Изсушения въздух се затопля във топлообменник и излиза леко затоплен към помещението. Влагоуловителите са проектирани така, че да не развалят цялостния интериор на помещението, а също така да заемат по-малко място и да са лесни за преместване.